Een zuigeling met een inspiratoire stridor

Gepubliceerd:

91 deelnemers

Een 8 maanden oude jongen had sinds 1 week een progressieve, inspiratoire stridor en dyspnoe. Hij was geboren na een zwangerschap van 29 weken en had een geboortegewicht van 1140 g (P40). In de neonatale periode was patiënt 2 maal geïntubeerd en kortdurend beademd. Uit de hetero-anamnese bleek dat zich daarna geen ademhalingsproblemen hadden voorgedaan. Onder verdenking van laryngitis subglottica was in een ander ziekenhuis gestart met budesonide en dexamethason met matig resultaat. In verband met dreigende respiratoire insufficiëntie bij een bovenste luchtwegobstructie werd door de KNO-arts een directe laryngoscopie verricht.
Wat is uw diagnose?
Antwoord