Een zuigeling met een gecompliceerde navelontsteking

Baby met ontstoken navel
Tim P. Kelder
Kristel M. van Asselt
Ana Navas Cañete
Leontien B. van der Aa
Emmeline P. Buddingh
Judith S. Renes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6340
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een geïnfecteerde navel (omfalitis) is een veelvoorkomende aandoening in de neonatale periode. Meestal gaat het om een onschuldige huidontsteking. In zeldzame gevallen heeft een omfalitis een gecompliceerd beloop.

Casus

Wij zagen een zuigeling van 20 dagen met koorts en een rode navel. De werkdiagnose was omfalitis. Na afname van kweken behandelden wij de patiënt met flucloxacilline en gentamicine intraveneus. Vanwege klinische achteruitgang voegden wij ceftazidim toe aan de behandeling en maakten wij een echo van de buik. Hierop zagen wij een restant van de urachus. In de kweek van de naveluitstrijk groeide een Staphylococcus aureus, waarop wij de patiënt verder behandelden met flucloxacilline monotherapie, totdat het infiltraat echografisch was verdwenen.

Conclusie

Bij een omfalitis is laagdrempelige verwijzing naar de tweede lijn aangewezen. Klinische opname, afname van materiaal voor kweek en antibiotische behandeling zijn noodzakelijk. In de neonatale periode zijn verschillende zorgverleners betrokken. Om deze reden is brede kennis over preventie en vroegtijdige signalering van dit ziektebeeld van belang.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden: Afd. Kindergeneeskunde (Willem-Alexander Kinderziekenhuis): dr. T.P. Kelder, aios kindergeneeskunde; dr. E.P. Buddingh, kinderarts-infectioloog en immunoloog. Afd. Radiologie: drs. A. Navas Cañete, radioloog. Amsterdam UMC, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: dr. K.M. van Asselt, huisarts en senior onderzoeker. Zaans Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Zaandam: dr. L.B. van der Aa, kinderarts, kinderreumatoloog. Albert Schweitzer Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Dordrecht: dr. J.S. Renes, kinderarts-endocrinoloog.

Contact T.P. Kelder (t.p.kelder@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tim P. Kelder ICMJE-formulier
Kristel M. van Asselt ICMJE-formulier
Ana Navas Cañete ICMJE-formulier
Leontien B. van der Aa ICMJE-formulier
Emmeline P. Buddingh ICMJE-formulier
Judith S. Renes ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties