Simon Vestdijk (1898-1971)

Een ziekte is geen stoornis

Arko Oderwald
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:B793

Er is maar 1 arts die schrijver is geworden en die zijn medische scholing systematisch literair heeft verwerkt: Simon Vestdijk. Natuurlijk zijn er arts-schrijvers die over onderdelen van de opleiding hebben geschreven, maar alleen in de Anton Wachter-cyclus volgen wij Vestdijks alter ego op de voet door het medische curriculum tussen 1917 en 1927. Zijn indrukken van de snijzaal worden op literaire wijze vermengd met zijn ontluikende seksualiteit: ‘Zijn eerste indrukken van snijzaal herinnerde hij zich nog goed. De weezoete geur van geconcentreerd bederf; kervende studenten met de pijp tussen de tanden; meisjes in witte jassen, die een bleek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties