Lier en lancet: schrijvende artsen

Perspectief
Arko Oderwald
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4420
Abstract

Opvallend veel artsen, zo lijkt het, zijn als schrijver van romans of als dichter bekend geworden. In Nederland zijn dit bijvoorbeeld Simon Vestdijk, Rutger Kopland of M. Vasalis en in het buitenland Anton Tsjechov, William Carlos Williams of William Somerset Maugham. De uitspraak ‘opvallend veel’ is helaas niet onderbouwd, omdat het ons aan goed vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Wie weet zijn er relatief gesproken wel meer tuinmannen, koks, juristen of theologen bekend geworden als schrijver dan artsen. Dat is een nog braakliggend terrein om te onderzoeken.

Maar los van een kwantitatieve uitspraak of er nu veel of weinig artsen bekend zijn geworden als schrijver, kan er wel een poging worden ondernomen om te verklaren waarom artsen zich ontpoppen als schrijver of dichter. De literatuur daarover is spaarzaam, maar er valt desalniettemin een aantal motieven aan te ontlenen die relevant lijken te zijn.

Wat heeft geneeskunde met schrijven te maken?

Aan William Somerset…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Metamedica, Amsterdam.

Dr. A.K. Oderwald, medisch filosoof.

Contact dr. A.K. Oderwald (ak.oderwald@vumc.nl)

Verantwoording

Abel Thijs en Henk Maassen leverden commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 december 2011

Ook interessant

Reacties