Een vrouw met pijn op de borst

Wat is de diagnose?
Martijn J. ter Borg
Michiel Ledeboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1174
Abstract

Casus

Een 62-jarige Turkse vrouw met in de medische voorgeschiedenis hypertensie presenteerde zich op de afdeling Eerste Harthulp met plots ontstane pijn op de borst. Patiënte was hemodynamisch stabiel. Een hartinfarct werd door middel van laboratoriumonderzoek en ecg uitgesloten. Onder verdenking van een aortadissectie werd een CT-scan met contrast verricht, welke een aspecifiek verdikte slokdarmwand toonde (figuur a). Bij gastroscopie werd op 22 cm van de tandenrij een groot hematoom in de slokdarmwand gezien, doorlopend naar distaal (zie figuur c). Patiënte werd conservatief behandeld met een niets-per-os-dieet, en werd later via een maagsonde gevoed. Het verdere beloop was ongecompliceerd en…

Auteursinformatie

Deventer ziekenhuis, Deventer.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. M.J. ter Borg, arts in opleiding tot maag-darm-leverarts; dr. M. Ledeboer, maag-darm-leverarts.

Contact dr. M.J. ter Borg (mjterborg@gmail.com)

Verantwoording

Drs. L.A. de Leeuw, arts in opleiding tot radioloog, beoordeelde de radiologische beelden.
Aanvaard op 12 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties