Een vrouw met pijn in de onderrug

Wat is de diagnose?
Anniek M.C. Dooper
Asselina A. Hettinga-Roest
Bouke J.H. Boden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1381
Abstract

Casus

Op de Spoedeisende Hulp kwam een 88-jarige vrouw vanwege pijn in de onderrug met uitstraling naar het linker been. Er was geen sprake geweest van een trauma. Haar voorgeschiedenis vermeldde onder andere chronische rugklachten en diabetes mellitus type 2 met polyneuropathie. Bij lichamelijk onderzoek was er drukpijn over het sacro-iliacale gewricht links. De conventionele röntgenfoto toonde behoudens een kalkarm aspect geen bijzonderheden (figuur 1). Vanwege het vermoeden van een radiculair syndroom lieten wij een MRI-scan maken. Deze liet degeneratieve afwijkingen van de lumbale wervelkolom zien (figuur 2a). Tevens was er sprake van een fors oedemateus aspect van het os…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, Amsterdam.

Contact drs. A.M.C. Dooper (a.dooper@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anniek M.C. Dooper ICMJE-formulier
Asselina A. Hettinga-Roest ICMJE-formulier
Bouke J.H. Boden ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties