Een vrouw met persisterende kniepijn

Wat is de diagnose?
Jan Jaap de Graeff
Joost T. Fikkers
Joris E.J. Bekkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5394
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In het figuuronderschrift bij dit artikel staat abusievelijk dat figuur b een CT-opname is. Dit is onjuist, het is een MRI-opname.

Casus

Een 62-jarige vrouw bezocht de polikliniek Orthopedie vanwege persisterende pijn aan de rechter knie. De pijn bevond zich proximaal van de mediale gewrichtsspleet en was niet voorafgegaan door een trauma. Een jaar eerder was patiënte bij de orthopedisch chirurg geweest vanwege stijfheid van en nachtelijke pijn aan diezelfde knie. Op basis van de radiologische bevindingen was toen gonartrose (graad I-II) vastgesteld. Er was destijds een conservatief beleid geadviseerd met pijnstilling en fysiotherapie, wat effectief was. Nu was de rechter knie bij lichamelijk onderzoek drukpijnlijk 2 cm proximaal van de mediale gewrichtsspleet; patiënte herkende deze pijn van weleer. Op de…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Orthopedie, Utrecht: drs. J.J. de Graeff, anios orthopedie; drs. J.T. Fikkers, aios orthopedie; dr. J.E.J. Bekkers, orthopedisch chirurg.

Contact J.J. de Graeff (jdgraeff@diakhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Jaap de Graeff ICMJE-formulier
Joost T. Fikkers ICMJE-formulier
Joris E.J. Bekkers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

In het artikel van de Graeff e.a. staat als diagnose HADD in de spierbuik van de mediale kop van de M. Gastrocnemius. Ik denk dat dat niet klopt. De pees van de mediale kop van de M. Gastrocnemius hecht aan in de knieholte en niet lateraal. NB de spierbuik ligt nog meer naar distaal. De beschreven calcificatie ligt naar mijn idee ter hoogte van de proximale aanhechting van het mediale collaterale ligament en staat in de literatuur bekend als Pellegrini-Stieda.   

Jan MA Mens