Een vrouw met persisterende kniepijn

Wat is de diagnose?
Jan Jaap de Graeff
Joost T. Fikkers
Joris E.J. Bekkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5394
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In het figuuronderschrift bij dit artikel staat abusievelijk dat figuur b een CT-opname is. Dit is onjuist, het is een MRI-opname.

Casus

Een 62-jarige vrouw bezocht de polikliniek Orthopedie vanwege persisterende pijn aan de rechter knie. De pijn bevond zich proximaal van de mediale gewrichtsspleet en was niet voorafgegaan door een trauma. Een jaar eerder was patiënte bij de orthopedisch chirurg geweest vanwege stijfheid van en nachtelijke pijn aan diezelfde knie. Op basis van de radiologische bevindingen was toen gonartrose (graad I-II) vastgesteld. Er was destijds een conservatief beleid geadviseerd met pijnstilling en fysiotherapie, wat effectief was. Nu was de rechter knie bij lichamelijk onderzoek drukpijnlijk 2 cm proximaal van de mediale gewrichtsspleet; patiënte herkende deze pijn van weleer. Op de…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Orthopedie, Utrecht: drs. J.J. de Graeff, anios orthopedie; drs. J.T. Fikkers, aios orthopedie; dr. J.E.J. Bekkers, orthopedisch chirurg.

Contact J.J. de Graeff (jdgraeff@diakhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Jaap de Graeff ICMJE-formulier
Joost T. Fikkers ICMJE-formulier
Joris E.J. Bekkers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties