Een vrouw met palpitaties en passageklachten

Wat is de diagnose?
C.G. (Niels) Vos
Jorg L. de Bruin
Willem Wisselink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5063
Abstract

Casus

Een 55-jarige vrouw met blanco voorgeschiedenis werd verwezen naar de cardioloog vanwege palpitaties en een drukkend gevoel op de borst. Het inspannings-ecg toonde ST-depressies in afleiding V3-V6; deze normaliseerden in rust. Een coronair angiogram liet behalve een rechtszijdige aortaboog geen afwijkingen zien. Bij aanvullende CT-angiografie was een rechtszijdige aorta met aberrante boogtakken zichtbaar. Uit de aortaboog ontsprongen vanaf proximaal achtereenvolgens de linker A. carotis communis, de rechter A. carotis communis, de rechter A. subclavia en tot slot de linker A. subclavia met een verwijde origo (figuur). Deze afwijking wordt in de literatuur beschreven als een divertikel van Kommerell. Het…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Drs. C.G. Vos, aios heelkunde; drs. J.L. de Bruin en prof. dr. W. Wisselink, vaatchirurgen.

Contact drs. C.G. Vos (c.vos@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 september 2012

Auteur Belangenverstrengeling
C.G. (Niels) Vos ICMJE-formulier
Jorg L. de Bruin ICMJE-formulier
Willem Wisselink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties