Een vrouw met palpitaties en passageklachten

Gepubliceerd:

76 deelnemers

Een 55-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis werd verwezen naar de cardioloog vanwege palpitaties en een drukkend gevoel op de borst. Het inspannings-ecg toonde ST-depressies in afleiding V3-V6; deze normaliseerden in rust. Een coronair angiogram liet behalve een rechtszijdige aortaboog geen afwijkingen zien. Bij aanvullende CT-angiografie was een rechtszijdige aorta met aberrante boogtakken zichtbaar. Uit de aortaboog ontsprongen vanaf proximaal achtereenvolgens de linker A. carotis communis, de rechter A. carotis communis, de rechter A. subclavia en tot slot de linker A. subclavia met een verwijde origo.
Wat is uw diagnose?
Antwoord