Een vrouw met naaldvormige kristallen in de urine

Wat is de diagnose?
Martijn Boon
Joost van de Ven
G.C. (Trudy) van Melsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7206
Abstract

Casus

Een 24-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis werd opgenomen op de IC-afdeling wegens een plotseling ontstane bewustzijnsdaling (glasgow-comascore: E4M5V4). Hetero-anamnestisch had patiënte sinds 2 weken een progressieve bovensteluchtweginfectie. Laboratoriumonderzoek van het bloed en de liquor toonde geen afwijkingen. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan een infectieuze of para-infectieuze meningo-encefalitis, waarbij een virale verwekker het meest waarschijnlijk werd geacht. Wij behandelden patiënte intraveneus met ceftriaxon (2 g 2 dd), amoxicilline (12 g / 24 h) en aciclovir (1500 mg / 24 h). 48 h na de start van de behandeling ontwikkelde patiënte een oligo-anurie met eenmalig kristallijne neerslag in de urinemeter. Het…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Leiden.

Drs. M. Boon, aios anesthesiologie.

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag/Leidschendam-Voorburg.

Afd. Klinische Chemie: dr. J. van de Ven, klinisch chemicus.

Afd. Intensive Care: drs. G.C. van Melsen, internist-intensivist.

Contact drs. M. Boon (m.boon@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn Boon ICMJE-formulier
Joost van de Ven ICMJE-formulier
G.C. (Trudy) van Melsen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties