Een vrouw met een zwelling in de buik na een hoestbui

Wat is de diagnose?
Jiri Moekotte
Marly E. Bos
Matthijs D.M. Bolmers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6698
Abstract

Casus

Een 79-jarige vrouw kwam op de SEH vanwege pijn en een zwelling in de buik. De zwelling was plotseling ontstaan na een eenmalige hoestbui. De patiënte was bekend met angina pectoris, waarvoor zij onder andere acetylsalicylzuur gebruikte. Bij lichamelijk onderzoek was de patiënte tachycard en hypotensief (hartfrequentie: 112 slagen/min; bloeddruk: 79/59 mmHg). Wij zagen een zwelling van de linker buikhelft en een groot subcutaan hematoom in de linker flank (figuur a). Bloedonderzoek liet een anemie zien. De hemoglobineconcentratie was 6,5 mmol/l (referentiewaarde: 7,5-10); 10 dagen eerder was die nog 7,5 mmol/l. De serumlactaatconcentratie was verhoogd (8,1 mmol/l; referentiewaarde: 0,5-2,2)…

Auteursinformatie

Dijklander Ziekenhuis, Hoorn. Afd. Spoedeisende Hulp: drs. J. Moekotte, aios SEH; drs. M.E. Bos, SEH-arts KNMG. Afd. Chirurgie: drs. M.D.M. Bolmers, chirurg.

Contact J. Moekotte (j.moekotte@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jiri Moekotte ICMJE-formulier
Marly E. Bos ICMJE-formulier
Matthijs D.M. Bolmers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties