Een vrouw met een toenemende nierfunctiestoornis

Wat is de diagnose?
Y. (Xiaoye) Zhu
Ben G.F. Heggelman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A868
Abstract

Casus

Een 57-jarige vrouw met hypothyreoïdie kwam ter controle op de polikliniek Interne Geneeskunde. Zij werd behandeld met levothyroxine. Verder had zij een bipolaire stoornis waarvoor ze al meer dan 15 jaar lithium gebruikte. Haar reeds bestaande nierfunctiestoornis verergerde: laboratoriumonderzoek toonde een serumconcentratie creatinine van 170 μmol/l en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid van 39 ml/min (volgens de ‘modification of diet in renal disease’(MDRD)-formule). Bij echografie zagen we multipele kleine cysten in beide nieren. De niergrootte was niet-afwijkend en er was geen stuwing te zien. Bij MRI-onderzoek werden in beide nieren zowel corticaal als medullair multipele cysten gezien, waarvan de meeste…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amersfoort.

Drs. Y. Zhu, semi-arts (thans: arts-onderzoeker urologie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam); drs. B.G.F. Heggelman, radioloog.

Contact Y. Zhu (xiaoyezhu@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 15 juli 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties