Een vrouw met een pijnlijke zwelling van de bovenarm

Wat is de diagnose?
Marjolein L.A. Morssinkhof
Cornelis P.J. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6045
Abstract

Casus

Een 81-jarige vrouw kwam op de Spoedeisende Hulp met een pijnlijke rechter bovenarm, nadat zij de avond ervoor thuis op haar rechter zij was gevallen. Bij lichamelijk onderzoek viel ons vooral de forse zwelling en het grote hematoom van de bovenarm op. Röntgenfoto’s toonden een comminutieve humeruskopfractuur met volledige dislocatie van de humeruskop naar mediocaudaal en separatie van het tuberculum minus en majus (figuur a). Vanwege de dislocatie van de botfragmenten achtten wij repositie en osteosynthese niet meer mogelijk; mede gezien de leeftijd van patiënte en de mogelijke insufficiëntie van de rotatorenmanchet (‘rotator cuff’), stelden wij vast dat een…

Auteursinformatie

Rijnland Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Leiderdorp.

Drs. M.L.A. Morssinkhof, anios orthopedie; dr. C.P.J. Visser, orthopedisch chirurg.

Contact drs. M.L.A. Morssinkhof (m.morssinkhof@rijnland.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolein L.A. Morssinkhof ICMJE-formulier
Cornelis P.J. Visser ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties