Een vrouw met een pijnlijke heup

Wat is de diagnose?
Elisabeth M. de Jong
Ronald W. van Etten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A2984
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 85-jarige vrouw kwam op onze Spoedeisende Hulp met een pijnlijke linker heup na een val. Zij was bekend wegens diabetes mellitus type 2, nierinsufficiëntie waarvoor hemodialyse, en recent een urineweginfectie waarvoor antibiotische behandeling door de huisarts. Op een röntgenfoto van de heup werd geen fractuur gezien (figuur a); het beleid was expectatief. 3 dagen later bleek patiënte gedesoriënteerd te zijn en had zij persisterende pijn in de linker heup. Er werd hier een drukpijnlijke zwelling gepalpeerd, die niet rood of warm was. Laboratoriumonderzoek toonde verhoogde waarden van CRP: 358 mg/l en leukocyten: 39,2 x 109/l. Wij dachten aan een urineweginfectie met bacteriëmie en namen patiënte op. Echografisch onderzoek van de linker heup toonde echoreflecties in de weke delen, passend bij vrij gas. Retrospectief was dit al aanwezig op de röntgenfoto. Er werd gedacht aan een fasciitis necroticans. Een CT-scan toonde echter abcessen vanuit de niercortex, zich uitbreidend peri-renaal, langs en door de M. iliopsoas tot in het linker bovenbeen (figuur b). In overleg met de consulterend chirurg leek een nefrectomie van de linker nier, nettoyage en drainage de beste therapeutische optie. Echter, op uitdrukkelijke wens van de patiënte en haar familie werd een abstinerend beleid gevoerd. Patiënte overleed korte tijd later.

Figuur 1

Diagnose

Geruptureerd nierabces.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, faculteit Geneeskunde, Rotterdam.

Dr. E.M. de Jong, coassistent.

Amphia Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Breda.

Dr. R.W. van Etten, internist-nefroloog.

Contact dr. R.W. van Etten (rvanetten@amphia.nl)

Verantwoording

Drs. G.P.J. Geenen, radioloog, Amphia Ziekenhuis Breda, beoordeelde de radiologische afbeeldingen.
Aanvaard op 16 december 2010

Ook interessant

Reacties