Een vrouw met een pijnlijke heup

Gepubliceerd:

88 deelnemers

Een 85-jarige vrouw kwam op de Spoedeisende Hulp met een pijnlijke linker heup na een val. Zij was bekend wegens diabetes mellitus type 2, nierinsufficiëntie waarvoor hemodialyse, en recent een urineweginfectie waarvoor antibiotische behandeling door de huisarts. Op een röntgenfoto van de heup werd geen fractuur gezien; het beleid was expectatief. Na 3 dagen bleek patiënte gedesoriënteerd te zijn en had zij persisterende pijn in de linker heup. Er werd hier een drukpijnlijke zwelling gepalpeerd, die niet rood of warm was. Laboratoriumonderzoek toonde verhoogde waarden van CRP: 358 mg/l en leukocyten: 39,2 x 109/l.
Wat is uw diagnose?
Antwoord