Een vrouw met een persisterend ulcus op de kin

Wat is de diagnose?
Vincent Meij
Karel C. Kuijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2855
Abstract

Casus

Een 62-jarige vrouw kwam op onze polikliniek met sinds 1 jaar een spontaan ontstane zwelling op de kin. Patiënte was niet immuungecompromiteerd en was niet in de tropen, maar wel regelmatig op Cyprus geweest. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een centraal ulcererende, vast-elastische, rode verhevenheid van 2 cm diameter op de kin (figuur a). Histopathologisch onderzoek van een huidbiopt, afgenomen wegens een mogelijke maligniteit, toonde een uitgebreide histiocytaire tot granulomateuze ontsteking. In het cytoplasma van de histiocyten waren talrijke coccoïde micro-organismen, lijkend op Leishmania (figuur b). Een PCR-onderzoek had een positieve uitslag voor een complex van Leishmania donovani en…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Heelkunde: drs. V. Meij, chirurg.

Afd. Pathologie: dr. K.C. Kuijpers, patholoog.

Contact drs. V. Meij (v.meij@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 21 oktober 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

 

Bij niet genezende cutane ulcera of fistels op kin en kaakrand dient ook altijd gedacht te worden aan een dentogene origine: Een vanuit de wortelpunt naar cutaan doorgebroken infect. Inspectie van de mondholte en verwijziing naar een collega tandarts voor gebitsrontgendiagnostiek kan dan zinvol zijn.

 

RJJ van ES

kaakchirurg, UMCUtrecht en Diakonessenhuis

 

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2697 / Gepubliceerd op 02-12-2007

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:615 / Gepubliceerd op 18-03-2006