Een vrouw met een hinderlijke zwelling onder de tong

Wat is de diagnose?
Franka S. van Arendonk
Marleen Vleming
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5063
Abstract

Casus

Een 66-jarige vrouw werd verwezen naar de polikliniek Keel-, Neus-, Oorheelkunde vanwege een langzaam groeiende, niet pijnlijke zwelling op de onderzijde van haar tongpunt. Door de omvang van de zwelling, die een diameter van 2,5 cm had, ervoer patiënte hinder tijdens eten en spreken. Bij kno-onderzoek zagen wij een bolvormige, vast-elastische zwelling met intacte mucosa. Wij dachten in eerste instantie aan een lipoom, maar konden een liposarcoom niet uitsluiten zonder histopathologisch onderzoek. Onder algehele anesthesie verrichtten wij een excisiebiopsie waarbij de zwelling in toto werd verwijderd. Het pathologisch verslag beschreef een lipoom met aan de rand pre-existent seromucineus klierweefsel…

Auteursinformatie

Flevoziekenhuis, afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde, Almere: drs. F.S. van Arendonk, anios (thans: aios kno, Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde); dr. M. Vleming, kno-arts.

Contact F.S. van Arendonk (f.s.vanarendonk@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Franka S. van Arendonk ICMJE-formulier
Marleen Vleming ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties