Lokale zwelling in kinderbeen niet altijd onschuldig

Klinische praktijk
Jade A.M. van Well
C.H. (Andrica) de Vries
Tadek R. Hendriksz
J. Marco Schnater
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9285
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Wekedelenzwellingen komen relatief weinig voor bij kinderen en zijn meestal goedaardig. Bij volwassenen komt 1% van de maligniteiten voort uit de weke delen, bij kinderen is dit 8%. Het onderscheid tussen benigne en maligne wekedelentumoren valt op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek niet goed te maken.

Casus

Een 15-jarig meisje had een zwelling in het linker bovenbeen, zonder alarmsymptomen. De huisarts vermoedde een benigne afwijking en vroeg haar terug te komen als de zwelling groter werd. Bij excisie 5 maanden later bleek patiënte een granulaire-celtumor te hebben. Een 12-jarige jongen kwam bij de huisarts met een sinds 5 jaar bestaande zwelling van de laterale malleolus, die was ontstaan na een stoot tegen een deur. Hij werd doorgestuurd naar de polikliniek Chirurgie, waar na excisie sprake bleek van dermatofibrosarcoma protuberans.

Conclusie

Bij een niet-eenduidige diagnose, mogelijke toename van de zwelling, verontrustend lichamelijk onderzoek of ongebruikelijk langzaam herstel na trauma is waakzaamheid geboden. Beeldvormend onderzoek of zelfs excisie met histopathologisch onderzoek is dan nodig om de juiste diagnose te stellen.

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.

Afd. Chirurgie: J.A.M. van Well, coassistent; dr. J.M. Schnater, chirurg (thans: Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Rotterdam).

Afd. Radiologie: drs. T.R. Hendriksz, radioloog.

Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: dr. C.H. de Vries, kinderoncoloog.

Contact J.A.M. van Well (jadevanwell@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Pieter Westenend, patholoog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis vervaardigde de histopathologische afbeeldingen en bijbehorende beschrijvingen.

Auteur Belangenverstrengeling
Jade A.M. van Well ICMJE-formulier
C.H. (Andrica) de Vries ICMJE-formulier
Tadek R. Hendriksz ICMJE-formulier
J. Marco Schnater ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties