Een vrouw met een grote zwelling laag in de hals

Wat is de diagnose?
Frank Stoetman
Ewan D. Ritchie
Patrice W.J. Vincken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4720
Abstract

Casus

Een 83-jarige vrouw presenteerde zich met een zwelling laag in de hals links van ongeveer 6,5 bij 6,5 cm. De zwelling was in enkele dagen ontstaan en was matig pijnlijk, warm en niet rood. De medische voorgeschiedenis bestond uit diabetes mellitus type 2, atriumfibrilleren en een heupprothese rechts met een ongecompliceerd revisie 12 jaar eerder. Patiënte voelde zich niet ziek. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP-waarde van 118 mg/l (referentiewaarde: < 8 mg/l) en een BSE van 102 mm/h (referentiewaarde: < 20 mm/h). Echografie van de hals toonde een vochtcollectie passend bij een abces. Er werd een CT-scan gemaakt om de…

Auteursinformatie

Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp.

Afd. Chirurgie: drs. F. Stoetman, anios chirurgie (thans: anios kindergeneeskunde); drs. E.D. Ritchie, chirurg.

Afd. Radiologie: dr. P.W.J. Vincken, radioloog.

Contact drs. F. Stoetman (f.stoetman@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 maart 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties