Een vrouw met een dikke tong

Heleen Aardema
Jan G. Zijlstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A867
Abstract

Casus

Een 46-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis een choriocarcinoom waarvoor zij met chemotherapie was behandeld, had sinds 6 maanden last van dyspneu, hartkloppingen, buikpijn en misselijkheid. Ook had zij slikstoornissen bij een verminderde tongmotoriek. De oorzaak van deze klachten werd niet gevonden. Patiënte kreeg een herseninfarct, waarbij zij snel respiratoir achteruitging. Bij lichamelijk onderzoek bleek dat haar tong gezwollen was en bijna de gehele mondholte vulde (figuur). Ook was de tong minder beweeglijk, waardoor patiënte moeizaam en traag sprak. De thoraxfoto toonde bilateraal versterkte longvaattekening en pleuravocht. Bij directe laryngoscopie tijdens intubatie was de epiglottis nauwelijks zichtbaar vanwege de…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Intensive Care Volwassenen, Groningen.

Drs. H. Aardema en prof.dr.ing. J.G. Zijlstra, internisten-intensivisten.

Contact drs. H. Aardema (h.aardema@icv.umcg.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 4 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties