Een vrouw met een blauwe verkleuring van de huid

Wat is de diagnose?
Joeke M. Felderhof
Koen D. Quint
Corrie A.M. Marijnen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5188
Abstract

artikel

Casus

Een 86-jarige vrouw kwam voor poliklinische controle op de afdeling Radiotherapie vanwege een melanoom van de conjunctiva van het linker oog (T4N0M0), waarbij zij 1 jaar na de diagnosestelling linkszijdige halskliermetastasen had ontwikkeld. Gezien de leeftijd van patiënte en de snelle ziekteprogressie was afgezien van een halsklierdissectie en was de hals bestraald (16 fracties van 3,125 Gy). Nu zagen wij een matig tot scherp begrensde, blauwe verkleuring van de huid die verliep van de behaarde hoofdhuid, over de linker wang tot presternaal (figuur a). Ook het linker oor was aangedaan. Bij navraag bleek de asymptomatische verkleuring zich sinds 1 jaar langzaam uit te breiden; in eerste instantie was deze beperkt gebleven tot het bestraalde gebied en geduid als een reactie op de bestraling (radiatiedermatitis), maar nu trad deze ook buiten de bestralingsgebieden. Onder de verkleurde huid palpeerden wij kleine vaste noduli. Histopathologisch onderzoek van 1 van de noduli toonde het beeld van ‘lymphangitis melanomatosa’ (figuur b). Lymphangitis melanomatosa is een variant van lymphangitis carcinomatosa. De primaire maligniteit is echter een melanoom en de ziekte kenmerkt zich door een slechte prognose. Het histopathologisch beeld vertoont invasie van maligne melanocyten in het lymfestelsel van de huid, waardoor occlusie van het lymfevat kan optreden, wat kan leiden tot lymfoedeem.

Figuur 1

Diagnose

Lymphangitis melanomatosa.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden.

Afd. Klinische Oncologie: drs. J.M. Felderhof, aios radiotherapie; prof.dr. C.A.M. Marijnen, radiotherapeut-oncoloog.

Afd. Dermatologie: dr. K.D. Quint, aios dermatologie.

Contact drs. J.M. Felderhof (j.m.felderhof@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 juli 2012

Ook interessant

Reacties

Kees 9 Dr C.J.W.)
Van Ginkel

Deze diffuus leisteen blauwe verkleuring ( melanine ?) van de huid als een vorm van lymfangitis carcinomatosa bij primair melanoom is naar mijn ervaring een uitermate zeldzaam klinisch beeld.  Het bijzondere van deze casus is het diffuse patroon  van de blauwe verkleuring.Zelf heb ik dit beeld  in praktijk nooit gezien.

Wel de  discrete blauw/zwarte, soms wat donker roodbruine  maculae/noduli als uiting van satelliet metastasen rondom het  litteken van het primaire melanoom  of in-transit metastasen  in het traject tussen primair melanoom en bijbehorende lymfeklier , eveneens  een uiting van metastasering van het primair melanoom.

Kees van Ginkel, dermatoloog, Deventer Ziekenhuis