Een vrouw met buikpijn en een zwelling in de lies

Wat is de diagnose?
Cor J. Ravensbergen
Iske F. van Luijk
Joost R.M. van der Sijp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6700
Abstract

Casus

Een 71-jarige vrouw verscheen op de polikliniek Gynaecologie vanwege langer bestaande klachten van pijn in de onderbuik en een recent ontstane palpabele zwelling in de linker lies. Zij ervoer episodisch hevige mictieaandrang, waarna de mictie moeizaam op gang kwam. Het defecatiepatroon was sinds langere tijd onregelmatig. Er was geen sprake van rectaal of vaginaal bloedverlies. Bij lichamelijk onderzoek vonden wij geen bijzonderheden, behoudens een vast-elastische supra-inguïnale zwelling links. De voorgeschiedenis van de patiënte vermeldde onder andere een sigmoïdresectie bij gecompliceerde diverticulitis en een uterusextirpatie vanwege een cyclusstoornis; bij deze laatste ingreep waren de adnexen in situ gelaten. Laboratoriumonderzoek liet…

Auteursinformatie

Contact Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Heelkunde: C.J. Ravensbergen, coassistent; dr. J.R.M. van der Sijp, chirurg-oncoloog. Afd. Gynaecologie: drs. I.F. van Luijk, gynaecoloog.Contact: C.J. Ravensbergen (c.j.ravensbergen@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Cor J. Ravensbergen ICMJE-formulier
Iske F. van Luijk ICMJE-formulier
Joost R.M. van der Sijp ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Ook interessant

Reacties