Een vrouw met blauwe vingers

Wat is de diagnose?
Elke L. Hobbelink
Maartje A. Salomons
Robin Soetekouw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2449
Abstract

Casus

Een 57-jarige vrouw kwam op de SEH omdat haar vingertoppen sinds enkele dagen steeds blauwer werden. Haar voorgeschiedenis vermeldde hypertensie en hyperthyreoïdie. Vanwege een zwelling in haar onderbuik verwees de huisarts haar eerder al door naar de MDL-arts. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij blauwe verkleuringen van de tweede, vierde en vijfde vinger aan beide handen (figuur). Deze voelden koud aan, hadden een verminderde sensibiliteit en een verlengde capillaire-‘refill’-tijd. Er waren goede perifere arteriële pulsaties. Het ecg toonde een sinusritme, zonder afwijkingen. Bloedonderzoek liet een lichte trombocytose met niet-afwijkende stollingsparameters zien. Vaatonderzoek toonde geen bijzonderheden, behoudens afwezige pulsaties aan de…

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, Haarlem. Afd. Spoedeisende Geneeskunde: drs. E.L. Hobbelink en drs. M.A. Salomons, SEH-artsen. Afd. Interne Geneeskunde: drs. R. Soetekouw, internist-infectioloog.

Contact E.L. Hobbelink (elkehobbelink@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Elke L. Hobbelink ICMJE-formulier
Maartje A. Salomons ICMJE-formulier
Robin Soetekouw ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties