Een vrouw met blauwe vingers

Gepubliceerd:

194 deelnemers

Een 57-jarige vrouw komt op de SEH omdat 6 van haar vingertoppen in enkele dagen blauw zijn verkleurd. Haar voorgeschiedenis vermeldt hypertensie en hyperthyreoïdie. Onderzoek van haar hart, vaten en bloed laat geen afwijkingen zien, behalve een lichte trombocytose. De huisarts onderzocht recent een zwelling in haar onderbuik.

Wat is uw diagnose?
Antwoord