Blauwe-tenensyndroom; een teken van eindarteriële occlusie

Klinische praktijk
I.S. Nijhof
I.M.L. Majoie
L.T. Dijkhorst-Oei
M.T. Bousema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1261-7
Abstract

Dames en Heren,

De term ‘blauwe-tenensyndroom’ (BTS) is voor het eerst geïntroduceerd door Karmody et al. in 1976.1 Hun definitie betrof acute digitale cyanose en ischemie als gevolg van micro-embolieën door een proximale atheromateuze bron. Echter, ook een groot aantal andere aandoeningen kan ditzelfde beeld veroorzaken (tabel 1). De pathofysiologie van eindarteriële occlusie komt overeen bij deze aandoeningen.

Tot op heden is er in de literatuur weinig aandacht besteed aan het BTS. De consequentie van het verlies van een bedreigde teen lijkt op zich niet groot, maar herhaalde onbehandelde episoden van eindarteriële occlusie met continue destructie van de collaterale circulatie kan grote gevolgen hebben voor het hele been en zelfs leiden tot levensbedreigende viscerale schade.4

De meest voorkomende oorzaak van het BTS is embolisatie van cholesterolkristallen, afkomstig van erosieve atherosclerotische plaques: athero-embolieën. De autopsieprevalentie van athero-embolieën bedraagt 0,79.5 In Nederland is dit vertaald naar een…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort.

Locatie Amersfoort Elisabeth, afd. Dermatologie: mw.I.S.Nijhof, medisch student (thans: assistent-geneeskundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht); mw.I.M.L.Majoie en mw.dr.M.T.Bousema, dermatologen.

Locatie Amersfoort Lichtenberg, afd. Interne Geneeskunde: mw.dr.L.T.Dijkhorst-Oei, internist.

Contact mw.dr.M.T.Bousema (mt.bousema@meandermc.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties