Een vermoeide vrouw met traandruppelcellen

Wat is de diagnose?
Yvonne H.M. Krul-Poel
Matthijs Westerman
Frank Stam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6905
Abstract

Casus

Een 56-jarige vrouw bezocht de Spoedeisende Hulp wegens 6 weken bestaande progressieve vermoeidheid en 5 kg gewichtsverlies bij een verminderde eetlust. Haar voorgeschiedenis vermeldde de ziekte van Hashimoto, waarvoor zij behandeld werd met levothyroxine. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een bleke vrouw zonder lymfadenopathie of hepatosplenomegalie. Laboratoriumonderzoek toonde een pancytopenie: Hb: 4,3 mmol/l (referentiewaarde: 7,5-10,0); MCV: 117,5 fl (80-100); reticulocyten: 0,028 x 1012/l (0,035-0,085); trombocyten: 70 x 109/l (150-400); en leukocyten: 3,2 x 109/l (4,0-10,0). De concentratie LDH was 3400 U/l (

Figuur 1

Diagnose

Pancytopenie met traandruppelcellen door vitamine B12-deficiëntie.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Interne Geneeskunde, Alkmaar.

Drs. Y.H.M. Krul-Poel, aios interne geneeskunde; drs. M. Westerman, internist-hematoloog; dr. F. Stam, internist-vasculair geneeskundige.

Contact drs. Y.H.M. Krul-Poel (y.h.m.krul-poel@mca.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 november 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Yvonne H.M. Krul-Poel ICMJE-formulier
Matthijs Westerman ICMJE-formulier
Frank Stam ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties