niet altijd een verhoogde bloedingsneiging

Een verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT)

Klinische praktijk
Anke J.M. van der Pas
Frank W.G. Leebeek
David J. Perry
Ad Castel
Joost W.J. van Esser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B42
Abstract

Samenvatting

Bij een 69-jarige Joodse man die behandeld werd in verband met een tweede lokaal recidief van een rectumcarcinoom, werd een sterk verlengde geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT) vastgesteld. Deze bleek te berusten op een homozygote factor XI-deficiëntie. In het verleden onderging patiënt diverse operaties zonder bloedingsproblemen. Ernstige factor XI-deficiëntie bood bij deze patiënt onvoldoende bescherming tegen het ontstaan van veneuze trombo-emboliëen. Wij beschrijven het beleid bij patiënten met een verlengde APTT en geven inzicht in de pathofysiologie van factor XI-deficiëntie. De differentiaaldiagnose bij patiënten met een verlengde APTT hangt af van de bloedingsneiging. Er is een grote variabiliteit in bloedingsneiging bij patiënten met een factor XI-deficiëntie. Patiënten met factor XI-deficiëntie en een verhoogde bloedingsneiging kunnen behandeld worden met antifibrinolytica voor kleine ingrepen, zoals tandextractie, of met plasma bij operaties.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Bronovo, Den Haag.

Afd. Klinische Chemie: dr. A. Castel, klinisch chemicus.

Erasmus MC-Centrum, afd. Hematologie, Rotterdam.

Dr. F.W.G. Leebeek, internist.

Addenbrooke’s NHS trust, Department of Haematology, Cambridge, Verenigd Koninkrijk.

D.J. Perry, MD PhD, hematoloog.

Amphia Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Breda.

Dr. J.W.J. van Esser, internist.

Contact Afd. Inwendige Geneeskunde: drs. A.J.M. van der Pas, arts in opleiding tot internist (a.j.m.van_der_pas@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 september 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties