Voortschrijdend inzicht in de werking van de bloedstolling in vivo

Klinische praktijk
Ester C. Löwenberg
Arne W.J.H. Dielis
Joost C.M. Meijers
Hugo ten Cate
Marcel Levi
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B5
Abstract

Samenvatting

Nieuwe kennis over de bloedstolling in het menselijk lichaam en de veelsoortige verbanden die bestaan tussen stolling, fibrinolyse en ontsteking hebben de inzichten in deze mechanismen en daaraan gerelateerde aandoeningen ingrijpend gewijzigd.

In dit artikel behandelen wij de functionele interacties tussen deze systemen en de sleutelrol die bepaalde eiwitten daarin spelen, zoals trombine en verschillende fysiologische stollingsremmers.

Trombineactiveerbare fibrinolyse-inhibitor (TAFI) is een recent beschreven enzym dat stolsels stabiliseert door de fibrinolyse te remmen. Het remt tevens de ontstekingsactiviteit door inactivatie van complementfactor C5a.

Stollingsfactor XII blijkt eveneens een rol te spelen bij de stolselstabilisatie, de fibrinolyse, de regulatie van de vaatpermeabiliteit en bij ontsteking.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Inwendige Geneeskunde/Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. E.C. Löwenberg, arts-onderzoeker; dr. J.C.M. Meijers, biochemicus; prof.dr. M. Levi, internist.

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Drs. A.W.J.H. Dielis, arts-onderzoeker; prof.dr. H. ten Cate, internist.

Contact drs. E.C. Löwenberg (e.c.lowenberg@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 11 juni 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties