Een vergrote thymus bij ziekte van Graves

Klinische praktijk
Marijke P.A.M. Wouters
Bruce H.R. Wolffenbuttel
Thera P. Links
Harry J.M. Groen
René S.M.E. Wouters
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2905
Abstract

De ziekte van Graves uit zich meestal door klachten van thyreotoxicose en soms orbitopathie. Minder frequent voorkomende en minder bekende manifestaties zijn echter mogelijk. Wij beschrijven 2 patiëntes die naast hyperthyreoïdie ook een vergrote thymus hadden. Op verdenking van een thymoom werd bij de eerste patiënte een thymectomie uitgevoerd; pathologisch onderzoek van de thymus toonde thymushyperplasie. Wij voerden bij de tweede patiënte een expectatief beleid en zagen bij poliklinische controle 1 jaar later regressie van de vergrote thymus.

Samenvatting

Achtergrond

Thyreotoxicose en orbitopathie zijn de bekendste uitingen van de ziekte van Graves. Er bestaan ook zeldzamere en minder bekende verschijnselen, waaronder thymushyperplasie. Het herkennen hiervan is van belang om een mogelijk niet-noodzakelijke invasieve ingreep te voorkomen.

Casus

Bij 2 jonge vrouwen met longembolieën toonde CT-pulmonalisangiografie ook een vergrote thymus. Er bleek tevens sprake van een nog niet bekende thyreotoxicose op basis van de ziekte van Graves. Omdat een thymoom niet kon worden uitgesloten met pathologisch onderzoek van een thymusbiopt, werd bij de eerste patiënte een thymectomie uitgevoerd. Pathologisch onderzoek van de hele thymus toonde hyperplasie. Bij de tweede patiënte toonde aanvullende FDG-PET/CT diffuse hyperactiviteit ter hoogte van de diffuus vergrote thymus. Wij kozen bij haar voor een expectatief beleid. Een controle-FDG-PET/CT-scan toonde 1 jaar later een niet-afwijkende thymus.

Conclusie

Een vergrote thymus door thymushyperplasie is een minder bekende manifestatie van de ziekte van Graves. Als bij patiënten met de ziekte van Graves bijkomende afwijkingen ontstaan, is het belangrijk te bedenken of deze aan de ziekte gerelateerd zijn, alvorens een nieuwe aanvullende diagnose te stellen.

Auteursinformatie

UMC Groningen, Groningen. Afd. Endocrinologie: M.P.A.M. Wouters, coassistent, prof.dr. B.H.R. Wolffenbuttel en prof.dr. T.P. Links, internisten-endocrinologen. Afd. Longziekten en Tuberculose: prof.dr. H.J.M. Groen, longarts. Scheper Ziekenhuis, afd. Endocrinologie, Emmen: drs. R.S.M.E. Wouters, internist-endocrinoloog/vasculair geneeskundige.

Contact R.S.M.E. Wouters

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marijke P.A.M. Wouters ICMJE-formulier
Bruce H.R. Wolffenbuttel ICMJE-formulier
Thera P. Links ICMJE-formulier
Harry J.M. Groen ICMJE-formulier
René S.M.E. Wouters ICMJE-formulier

Reacties