Een vergroot ovarium tijdens de graviditeit: wel of niet opereren?

Klinische praktijk
W.J. van Buuren
R.F.P.M. Kruitwagen
H.P. Oosterbaan
K.G.G. Keijser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2095-8
Abstract

Samenvatting

Bij een 35-jarige II-gravida, I-para werd, bij een zwangerschapsduur van 8 weken, bij toeval ter plaatse van het rechter ovarium een wisselende echogene structuur van circa 5 cm diameter gevonden. Een en ander werd in verband gebracht met de eerder bij patiënte vastgestelde endometriose en mede hierom werd afgezien van chirurgisch ingrijpen tijdens de zwangerschap. De serumwaarde van CA 125 was verhoogd. Na de bevalling werd bij patiënte een endometrioïd ovariumcarcinoom gediagnosticeerd, histopathologisch graad 3, in stadium IC volgens de Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO). Na stadiëringslaparotomie en chemotherapie kwam patiënte in complete remissie. Na 7 maanden kreeg zij een recidief, dat aanvankelijk met hernieuwde chemotherapie en vervolgens met experimentele therapie werd bestreden. Bij een na de 16e zwangerschapsweek persisterende tumor met een diameter > 8-10 cm en (of) met echodensemultiloculaire kenmerken en (of) met een persisterend verhoogde serumwaarde van CA 125 dient chirurgie tijdens de zwangerschap overwogen te worden.

Auteursinformatie

Bosch Medicentrum, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Postbus 90153, 5200 ME 's-Hertogenbosch.

W.J.van Buuren, assistent-geneeskundige (thans: Academisch Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Nijmegen); dr.R.F.P.M.Kruitwagen en dr.H.P.Oosterbaan, gynaecologen.

Academisch Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Nijmegen.

Dr.K.G.G.Keijser, gynaecoloog.

Contact dr.R.F.P.M.Kruitwagen

Ook interessant

Reacties