Acute buik in het derde trimester van de zwangerschap door torsie van het adnexum op basis van een klein cysteadenoom

Klinische praktijk
W. Hermes
J.B.C.M. Puylaert
C.J.M. de Groot
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1994-7
Abstract

Samenvatting

Een 25-jarige vrouw presenteerde zich in het derde trimester van de zwangerschap met hevige pijn rechts in de onderbuik. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan urolithiasis, torsio ovarii en appendicitis. Lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek leverden geen duidelijke diagnose op. Bij echografie werd rechts een 3 cm grote cyste gezien, waarvan het niet aannemelijk geacht werd dat deze zou samenhangen met de klachten. Tijdens laparotomie bleek een torsie van het rechter adnexum de oorzaak van de buikpijn. De afwijking werd gedetordeerd, er werd een primaire sectio caesarea verricht en een donker verkleurde cyste werd geëxtirpeerd, die later bleek te berusten op een cysteadenoom. Torsio ovarii wordt zelden veroorzaakt door een cyste kleiner dan 5 cm, zeker niet in het derde trimester van de zwangerschap. Een spoedlaparoscopie of -tomie moet worden verricht als er aanwijzingen zijn voor een torsie van het adnexum om tot een zekere diagnose te komen en door te detorderen schade aan het ovarium te voorkomen. Torsio ovarii moet worden opgenomen in de differentiaaldiagnose bij een acute buik in het derde trimester van de zwangerschap.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1994-7

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: mw.W.Hermes, arts in opleiding tot gynaecoloog; mw.dr.C.J.M.de Groot, gynaecoloog.

Afd. Radiologie: hr.dr.J.B.C.M.Puylaert, radioloog.

Contact mw.dr.C.J.M.de Groot (c.de.groot@mchaaglanden.nl)

Ook interessant

Reacties