Een verband tussen non-Hodgkin-lymfoom en huidkanker?

Nieuws
J.M.M.B. Otten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2586

De laatste decennia is de incidentie van non-Hodgkin-lymfoom (NHL) meer toegenomen dan te verwachten zou zijn op grond van de toename van primaire en verworven vormen van gestoorde immuniteit, mogelijk ten gevolge van een toegenomen blootstelling aan zonlicht. Als mogelijk indirect bewijs hiervoor werd het verband tussen NHL en huidkanker…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties