Een uitbraak van multiresistente tuberculose uit Oost-Europa in Nederland

Klinische praktijk
G. de Vries
R. van Altena
D. van Soolingen
J.F. Broekmans
N.A.H. van Hest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1921-4
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1925, 1954 en 1958.

Dames en Heren,

Multiresistente tuberculose (MDR-tbc) is een ernstige aandoening die in Oost-Europa en andere delen van de wereld sterk in opkomst is.1 2 MDR-tbc wordt veroorzaakt door een stam van Mycobacterium tuberculosis die ongevoelig is voor tenminste isoniazide en rifampicine, de twee belangrijkste geneesmiddelen bij de behandeling van tuberculose. Resistentie ontstaat voornamelijk door het verkeerd voorschrijven of het verkeerd innemen van medicatie: verworven resistentie. Indien iemand geïnfecteerd wordt met een reeds resistente bacterie, wordt gesproken van primaire resistentie.

Het ziektebeeld van MDR-tbc verschilt niet van dat van tuberculose veroorzaakt door gevoelige mycobacteriën. De behandeling is echter veel langduriger, vaak 18 maanden in plaats van 6, en de patiënt kan veel langer besmettelijk zijn voor zijn of haar omgeving. De behandeling is bovendien complexer, duurder en minder effectief.3 Daarbij heeft deze aandoening vaak grote sociale en…

Auteursinformatie

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam e.o., afd. Tuberculosebestrijding, Postbus 70.032, 3000 LP Rotterdam.

Hr.G.de Vries MSc en hr.N.A.H.van Hest MSc, artsen tuberculosebestrijding.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Beatrixoord, Tuberculoseafdeling, Haren.

Hr.R.van Altena, longarts en consulent klinische tuberculose KNCV Tuberculosefonds.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening, Bilthoven.

Hr.dr.ing.D.van Soolingen, microbioloog.

KNCV Tuberculosefonds, Den Haag.

Hr.J.F.Broekmans MPH, arts.

Contact hr.G.de Vries (devriesg@ggd.rotterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties