Kenmerken en behandeling van tuberculosepatiënten in Dekkerswald, 2000-2005

Onderzoek
C. Magis-Escurra
J.R. Miedema
W.C.M. de Lange
J. van Ingen
P.N.R. Dekhuijzen
M.J. Boeree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:622-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de patiëntenpopulatie van Dekkerswald, Nijmegen, een van de twee Nederlandse tuberculose(tbc)-centra.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief.

Methode

Dossieronderzoek van alle opgenomen tbc-patiënten in het jaar 2000-2005 naar demografische, sociale en klinische gegevens en follow-upgegevens.

Resultaten

De gegevens van 166 tbc-patiënten werden onderzocht. Bij 98 van de opnamen ging het om een tertiaire verwijzing. De meeste patiënten werden verwezen vanwege een klinische reden (68), 32 om sociale redenen. Resistentie tegen tuberculostatica kwam bij 23 van alle patiënten voor, 9 was multiresistent. Van de populatie was 10 seropositief voor hiv. Toxiciteit en bijwerkingen van behandeling leidden vaak tot therapiewijzigingen (40). Bij 59 van de patiënten was er pulmonale tbc, bij 23 extrapulmonale tbc en bij 17 gecombineerd pulmonale-extrapulmonale tbc. 141 patiënten (85) maakten een volledige behandeling af. De tbc-gerelateerde sterfte was 5.

Conclusie

De geselecteerde populatie patiënten in Dekkerswald kenmerkt zich door complexiteit als gevolg van afwijkende resistentiepatronen, comorbiditeit, bijwerkingen, extrapulmonale lokalisaties en sociale problematiek. Vanwege de lage prevalentie van tbc in Nederland bestaat er weinig kennis van en ervaring met complexe vormen van tbc. Behoud en optimalisatie van deze expertise door centralisatie van patiëntenzorg zijn daarom belangrijk.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:622-6

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Universitair Longcentrum Nijmegen, afd. Longziekten, locatie Dekkerswald, Nijmeegsebaan 31, 6561 KE Groesbeek.

Mw.C.Magis-Escurra, hr.W.C.M.de Lange, hr.prof.dr.P.N.R.Dekhuijzen en hr.dr.M.J.Boeree, longartsen; hr.J.R.Miedema, student geneeskunde; hr.J.van Ingen, arts-onderzoeker.

Contact mw.C.Magis-Escurra (c.magis-escurraibanez@ulc.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties