Een tekening gemaakt door een kind met hoofdpijn is zinvol als diagnosticum

Onderzoek
T.W. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1610

Hoofdpijn komt bij tweederde van de kinderen in de schoolgaande leeftijd voor en circa 5 van alle kinderen heeft migraine.1 De diagnose ‘migraine’ wordt gesteld op grond van al dan niet spontaan geuite klachten en verschijnselen. Voor kinderen is het lastig deze onder woorden te brengen. Stafstrom et al…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties