Een stempel met aandachtspunten als praktisch hulpmiddel bij het informatieve gesprek in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Klinische praktijk
T.J. Roding
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1780-1

Zie ook de artikelen op bl. 1769 en 1795.

Op 1 april 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Deze wet, die beoogt de rechtspositie van de patiënt te versterken, is uitvoerig beschouwd.1-5 Naast de informatieplicht voor de hulpverlener staat het toestemmingsvereistebeginsel centraal.

Het is wenselijk dat de hulpverlener beschikt over een hulpmiddel dat hem voert langs de essentiële punten van het informatieve gesprek. Een checklist die uit de aandachtspunten is samengesteld moet dan wel een functionele plaats innemen in de klinische en poliklinische werksituatie. Men dient te voorkomen dat extra administratieve handelingen worden verricht en dat nieuwe formulieren aan het medisch dossier worden toegevoegd.

De informatieverschaffing vindt niet alleen plaats in de therapeutische fase, maar speelt ook dikwijls in de diagnostische fase een belangrijke rol. De afdeling Interne Geneeskunde van het Antonius Ziekenhuis te Sneek maakt sinds een jaar gebruik van een…

Auteursinformatie

Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Sneek.

Dr.T.J.Roding, internist.

Contact dr.T.J.Roding, De Kemphaan 25, 8601 ZG Sneek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties