Een rood en gezwollen gelaat na heffen van de armen

Diagnose in beeld
10-10-2019
Vincent A. de Weger en Frank Stam
Aanvaard op 25-05-2019.
Gepubliceerd op 10-10-2019.
In print verschenen in week 43 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3776