Samenvatting van de NHG-standaard ‘Schildklieraandoeningen’

Klinische praktijk
Martijn Sijbom
Jan van Lieshout
Bente Felix-Schollaart
Jako S. Burgers
Margriet Bouma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6667
Abstract

Samenvatting

  • De NHG-standaard ‘Schildklieraandoeningen’ geeft de huisarts richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van hypo- en hyperthyreoïdie en bij veranderingen van de omvang van de schildklier, zoals een struma of een nodus.

  • Aan patiënten met hypothyreoïdie jonger dan 60 jaar zonder cardiale comorbiditeit kan bij aanvang van de behandeling direct de volledige substitutiedosis levothyroxine worden gegeven.

  • Bij hypothyreoïdie in de zwangerschap wordt de dosering levothyroxine direct verhoogd met 25%.

  • Bij alle zwangere patiënten met een schildklieraandoening – aanwezig of in de voorgeschiedenis – worden bij aanvang van de zwangerschap auto-antistoffen tegen de TSH-receptor bepaald.

  • Het beleid bij subklinische hypo- en hyperthyreoïdie is gericht op het vervolgen van de laboratoriumwaarden vanwege de grote kans op normalisatie van de TSH-waarde.

  • Patiënten met een solitaire nodus of met een dominante nodus in een multinodulair struma worden verwezen naar een internist-endocrinoloog voor aanvullende diagnostiek.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht.

Drs. M. Sijbom, dr. J. van Lieshout, dr. B. Felix-Schollaart, dr. J.S. Burgers en dr. M. Bouma, huisartsen.

Contact drs. M. Sijbom (m.sijbom@nhg.org)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Martijn Sijbom ICMJE-formulier
Jan van Lieshout ICMJE-formulier
Bente Felix-Schollaart ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Margriet Bouma ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties