Een roker met progressieve knieklachten

Wat is de diagnose?
Simone Velthuis
Teun Weits
Marcel Th.M. van Rens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5750
Abstract

Casus

Een 70-jarige roker werd verwezen voor röntgendiagnostiek van beide knieën in verband met progressieve kniepijn. De medische voorgeschiedenis van patiënt vermeldde alleen perifeer arterieel vaatlijden. De röntgenfoto’s toonden een kalkarm skelet met beiderzijds symmetrische periostverdikking van de distale femurschacht (figuur a). Naar aanleiding van de radiologische bevindingen werd een thoraxfoto gemaakt. Deze liet een bolvormige afwijking met een diameter van 4,2 cm zien in de apico-anterieure rechter bovenkwab, die verdacht was voor een primaire longmaligniteit (figuur b). Patiënt werd daarom doorverwezen naar de longarts. Bij lichamelijk onderzoek merkten wij trommelstokvingers en horlogeglasnagels op (figuur c). Bij bronchoscopie zagen wij…

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, Utrecht.

Afd. Radiologie: drs. S. Velthuis, coassistent (thans: anios heelkunde, Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Heelkunde, Ede); dr. T. Weits, radioloog.

Afd. Longziekten en Tuberculose: dr. M.Th.M. van Rens, longarts.

Contact drs. S. Velthuis (velthuissimone@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Simone Velthuis ICMJE-formulier
Teun Weits ICMJE-formulier
Marcel Th.M. van Rens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties