Een requiem voor prehydratie bij CT-onderzoek?

Commentaar
29-07-2020
Michiel G.H. Betjes

Elders in het NTvG worden de resultaten van de Kompas-studie beschreven. In deze trial werd het effect van prehydratie met natriumbicarbonaat voorafgaand aan CT-onderzoek onderzocht. De onderzoekers concluderen dat prehydratie ter preventie van acute nierschade bij patiënten met chronische nierschade in stadium 3 geen meerwaarde heeft.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam: dr. M.G.H. Betjes, internist-nefroloog.

Contact: M.G.H. Betjes (m.g.h.betjes@erasmusmc.nl)

 

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Michiel G.H. BetjesICMJE-formulier