Preventieve intraveneuze hydratie ter voorkoming van contrastnefropathie helpt niet*

Onderzoek
Estelle-Claire Nijssen
Roger J. Rennenberg
Patty J. Nelemans
Brigitte A. Essers
Marga M. Janssen
Marja A. Vermeeren
Vincent van Ommen
Joachim E. Wildberger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1734
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de geldende klinische richtlijnen, met name preventieve profylactische intraveneuze hydratie bij hoog-risicopatiënten, ter voorkoming van potentiële nierinsufficiëntie na intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen (contrastnefropathie).

Opzet

Prospectief, gerandomiseerd, niet geblindeerd non-inferioriteitsonderzoek.

Methode

In dit onderzoek werden hoog-risicopatiënten geïncludeerd die een electieve procedure met intravasculair contrastmiddel ondergingen en die werden doorverwezen voor preventieve intraveneuze hydratie. Hoog risico op contrastnefropathie was gedefinieerd als een eGFR 30-44 ml/min per 1,73 m2 of een eGFR 45-59 ml/min per 1,73m2 in combinatie met diabetes mellitus of ≥ 2 risicofactoren (leeftijd > 75 jaar, hart- en/of vaatlijden, gebruik van nefrotoxische medicatie, anemie). Patiënten die spoedinterventies moesten ondergaan, IC-patiënten, dialysepatiënten en patiënten met een eGFR < 30 ml/min per 1,73 m2 werden geëxcludeerd. De serumcreatinineconcentratie werd vooraf, 2-6 en 26-35 dagen na contrasttoediening gemeten. Contrastnefropathie werd gedefinieerd als een stijging in de serumcreatinineconcentratie van > 25% of > 44 µmol/l, 2-6 dagen na contrasttoediening. De studie werd geregistreerd bij ClinicalTrials.gov (NCT02106234).

Resultaten

In de periode 17 juni 2014-17 juli 2016 werden 28.803 electieve patiënten gescreend. 660 opeenvolgende hoog-risicopatiënten werden gerandomiseerd naar geen profylaxe (H-; n = 332) of standaard intraveneuze hydratie (H+; n = 328). De incidentie van contrastnefropathie was 2,6% in de H- groep versus 2,7% in de H+ groep (verschil: -0,10%; 95%-BI: -2,25-2,06). Het achterwege laten van profylaxe was in alle gevallen kostenbesparend. Er werd geen dialyse of aan het onderzoek gerelateerd overlijden geregistreerd binnen 35 dagen na contrasttoediening. De intraveneuze hydratie leidde bij 5,5% van de patiënten tot klinische complicaties.

Conclusie

Geen profylaxe werd non-inferieur en kostenbesparend bevonden ten opzichte van standaard intraveneuze hydratie volgens geldende richtlijnen ter voorkoming van contrastnefropathie.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The Lancet (2017;389:1312-22) met als titel ‘Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial’. Afgedrukt met toestemming.

MUMC+, Maastricht.

Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: drs. E.C. Nijssen, wetenschappelijk onderzoeker; drs. M.M. Janssen, adviseur kwaliteit en veiligheid ; prof.dr. J.E. Wildberger, interventieradioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. R.J. Rennenberg, internist.

Afd. Epidemiologie: dr. P.J. Nelemans, epidemioloog.

Afd. Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment: dr. B.A. Essers, gezondheidswetenschapper.

Afd. Cardiologie: dr. M.A. Vermeeren, adviseur kwaliteit en veiligheid; dr. G.V. van Ommen, interventiecardioloog.

Contact drs. E.C. Nijssen (estelle.nijssen@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Deze studie werd gefinancierd door een donatie van Stichting de Weijerhorst. Er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Estelle-Claire Nijssen ICMJE-formulier
Roger J. Rennenberg ICMJE-formulier
Patty J. Nelemans ICMJE-formulier
Brigitte A. Essers ICMJE-formulier
Marga M. Janssen ICMJE-formulier
Marja A. Vermeeren ICMJE-formulier
Vincent van Ommen ICMJE-formulier
Joachim E. Wildberger ICMJE-formulier
Hydratie ter preventie van contrastnefropathie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties