Een requiem voor prehydratie bij CT-onderzoek?

Commentaar
29-07-2020
Michiel G.H. Betjes

Elders in het NTvG worden de resultaten van de Kompas-studie beschreven. In deze trial werd het effect van prehydratie met natriumbicarbonaat voorafgaand aan CT-onderzoek onderzocht. De onderzoekers concluderen dat prehydratie ter preventie van acute nierschade bij pati√ęnten met chronische nierschade in stadium 3 geen meerwaarde heeft.

Aanvaard op 29-04-2020.
Gepubliceerd op 29-07-2020.
In print verschenen in week 31 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5108