Een raming van de intramurale kosten van plaatsing van een totaleheupprothese

Onderzoek
S.Y. Okhuijsen
W.J.A. Dhert
L.M.C. Faro
J.G.M. Keet
A.J.P. Schrijvers
A.J. Verbout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1450-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de intramurale kosten van het (opnieuw) plaatsen van een totaleheupprothese.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) en Ziekenhuis De Weezenlanden te Zwolle (ZWZ).

Patiënten en methode

Van 137 patiënten bij wie een ongecompliceerde primaire plaatsing of revisie van 151 totaleheupprothesen plaats had gevonden in het AZU of het ZWZ in 1990-1993 werden uit de status gegevens verzameld over het aantal opnamedagen, de operatieduur, de gebruikte medische middelen, aantallen röntgenologische verrichtingen, ECG's en laboratoriumbepalingen, en polikliniekbezoek. De kosten per heupvervanging werden bepaald aan de hand van loonkosten, tarieven en inkoopprijzen.

Resultaten

De gemiddelde totale kosten voor het plaatsen van een gecementeerde prothese bedroegen ƒ 9381,, voor het plaatsen van een cementloze prothese ƒ 10.796, en voor een revisieoperatie ƒ  17.879,. Ongeveer 90 van de totale kosten bestond uit de verpleeg-, operatie- en prothesekosten. De grootste kosten werden gevormd door de prijs van de prothese en de loonkosten voor verpleegkundigen. Bij jaarlijks 14.000 primaire plaatsingen en 1400 revisies zijn de kosten ongeveer 186 miljoen gulden. Men dient rekening te houden met een te verwachten toename van het aantal heupvervangingen en de kosten hiervan.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.drs.S.Y.Okhuijsen, bewegingswetenschapper-fysiotherapeut (thans: Janssen-Cilag BV, Tilburg); dr.W.J.A.Dhert, arts; prof.dr.A.J.Verbout, orthopedisch chirurg.

Ortomed BV, Zwijndrecht.

Mw.dr.mr.L.M.C.Faro, jurist.

Ziekenhuis De Weezenlanden, afd. Orthopedie, Zwolle.

Dr.mr.J.G.M.Keet, orthopedisch chirurg.

Universiteit, afd. Algemene Gezondheidszorg, Utrecht.

Prof.dr.A.J.P.Schrijvers, gezondheidseconoom.

Contact dr.W.J.A.Dhert

Ook interessant

Reacties