De totaleheupprothese in Nederland

Klinische praktijk
S.Y. Okhuijsen
W.J.A. Dhert
L.M.C. Faro
A.J.P. Schrijvers
A.J. Verbout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1434-8
Abstract

Samenvatting

De totaleheupprothese is een effectieve medische ingreep voor de behandeling van heupartrose. In Nederland worden jaarlijks meer dan 16.000 totaleheupprothesen geplaatst.

Over de periode 1980-1994 is de incidentie van plaatsing van de totaleheupprothese in Nederland verdubbeld en heeft het indicatiegebied zich uitgebreid naar zowel jongere als oudere patiënten. Ten gevolge van dit succes is het aantal andere operatieve behandelingen, zoals artrodese en osteotomie, sterk afgenomen. Het aantal revisieoperaties is over dezelfde periode echter meer dan verviervoudigd, tot 1400 in 1994.

Op basis van deze gegevens wordt verwacht dat de aantallen primaire operaties en revisieoperaties verder zullen stijgen, maar onbekend is hoe groot deze jaarlijkse stijging zal zijn.

Met het oog op de toenemende vraag naar primaire heupoperaties en revisieoperaties is het van belang meer inzicht te krijgen in de te verwachten aantallen, zodat een goede inschatting kan worden gemaakt van de benodigde capaciteit en financiële middelen om ook in de toekomst deze zorg te kunnen garanderen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.drs.S.Y.Okhuijsen, bewegingswetenschapper-fysiotherapeut (thans: Janssen-Cilag BV, Tilburg); dr.W.J.A.Dhert, arts; prof.dr.A.J. Verbout, orthopedisch chirurg.

Ortomed BV, Zwijndrecht.

Mw.mr.dr.L.M.C.Faro, jurist.

Universiteit Utrecht, afd. Algemene Gezondheidszorg, Utrecht.

Prof.dr.A.J.P.Schrijvers, gezondheidseconoom.

Contact dr.W.J.A.Dhert

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties