Een patiënte met onverklaarde neurologische klachten

Klinische les
10-09-2019
Ester S. Maris-Boes, Anneke A.J. Ramdhani-Joosten en Anne Neeltje Scholte-Stalenhoef
Aanvaard op 01-03-2019.
Gepubliceerd op 10-09-2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3580