Een patiënt met een onbegrepen wegraking: voor de neuroloog of de cardioloog?

Klinische praktijk
N. Colman
M. Vermeulen
W. Wieling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:841-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 849.

Dames en Heren,

Patiënten met een wegraking die naar een ziekenhuis worden verwezen, geven nogal eens aanleiding tot discussies tussen cardiologen en neurologen. De neurologen zijn dikwijls van mening dat de wegraking niet past bij epilepsie en door de cardiologen worden zelden ritmestoornissen gevonden die de wegraking kunnen verklaren. Niet alleen de angst om een risicovolle diagnose te missen, maar ook de onbekendheid met de verschillende verschijningsvormen van vasovagale reflexsyncope resulteert vaak in overmatig onderzoek. Dit probleem willen wij met enkele patiënten illustreren. De verschillende typen wegrakingen en de oorzakelijke momenten worden elders in dit tijdschriftnummer uitgelegd.1

Patiënt A is een 62-jarige vrouw, jurist, die zich via de huisarts presenteerde op de afdeling Spoedeisende Hulp na een val waarbij zij een hoofdwond had opgelopen. Zij was die dag vroeg opgestaan en had staand in haar keuken ontbeten. Het volgende moment realiseerde…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.N.Colman, arts-onderzoeker; dr.W.Wieling, internist.

Afd. Neurologie: prof.dr.M.Vermeulen, neuroloog.

Contact mw.N.Colman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties