Een pathologische proximale femurfractuur: denk ook aan een primaire beentumor

Klinische praktijk
Michiel A.J. van de Sande
Carla S.P. van Rijswijk
P.D. Sander Dijkstra
Antonie M.H. Taminiau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B575
Abstract

Dames en Heren,

De afgelopen 10 jaar is de incidentie van proximale femurfracturen in Nederland verdubbeld tot 19.500 per jaar (bron: CBS). Hiervan heeft 10% een pathologische oorzaak.1 Na het 40e levensjaar is een botmetastase de meest waarschijnlijke diagnose bij een pathologische fractuur.1 Bij 10% van de patiënten met een pathologische fractuur is de botmetastase zelfs het eerste signaal van een nog onbekende primaire tumor.

In vergelijking hiermee komen primaire beentumoren zoals het osteosarcoom en chondrosarcoom relatief zelden voor, in Nederland ongeveer 150 per jaar.2 Toch behoort een primaire beentumor wel tot de differentiaaldiagnose van een pathologische fractuur.1,3,4 De belangrijkste reden daarvoor is dat de chirurgische behandeling van een fractuur bij een primaire beentumor in principe curatief van opzet is en daarmee zeer verschillend van de vaak palliatieve behandeling van gemetastaseerde ziekte.1,5 Om die reden dient men altijd het volledige diagnostische onderzoek vooraf te laten…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Orthopaedie: dr. M.A.J. van de Sande, dr. P.D.S. Dijkstra en prof.dr. A.M.H. Taminiau, orthopedisch chirurgen.

Afd. Radiologie: dr. C.S.P. van Rijswijk, radioloog.

Contact dr. M.A.J. van de Sande (m.a.j.van_de_sande@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 januari 2010

Diagnostiek en behandeling van botmetastasen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties