Diagnostiek en behandeling van botmetastasen
Open

Richtlijnen
02-06-2010
Michiel A.J. van de Sande, Jos A.M. Bramer, Paul C. Jutte, H.W.Bart Schreuder en P.D. Sander Dijkstra

Samenvatting

  • De verbeterde prognose van patiënten met kanker heeft geleid tot een toegenomen incidentie van zowel botmetastasen als (dreigende) pathologische fracturen.

  • Men mag nooit aannemen dat een solitaire botlaesie op een röntgenfoto een metastase is.

  • Een preoperatieve biopsie is noodzakelijk bij patiënten met een bekende tumor en een solitaire botmetastase zowel als bij patiënten met een onbekende primaire tumor, om een onterechte operatie (ook wel ‘whoops surgery’ genoemd) te voorkomen.

  • Als de patiënt een (dreigende) pathologische fractuur heeft, is normale botgenezing niet te verwachten, ook niet na stabiele fixatie.

  • Chirurgische fixatie van een dreigende fractuur is aanbevolen als op een röntgenopname de destructie van de cortex van een lang pijpbeen meer dan 3 cm in de lengte bedraagt. Als chirurgische behandeling noodzakelijk is, moet deze het gehele lange pijpbeen verstevigen zodat het volledig belastbaar is.

  • Als de diagnose van een botlaesie onzeker is, wordt verwijzing naar een gespecialiseerd behandelcentrum geadviseerd.