Een pasgeborene met een afwijking op de tong en kaak

Wat is de diagnose?
Froukje S. Boukes
Dinesh R. Ramdat Misier
Christa E. Lopuhaä
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5117
Abstract

Casus

2 dagen na de à terme geboorte van een gezonde jongen legde de huisarts bij het gezin een kraambezoek aan huis af. De ouders hadden bij de baby een afwijking gezien op de tong en op de bovenkaak en zij waren ongerust. De afwijking op de tong was rechts distaal op de tongrand gelokaliseerd, en was witgeel van kleur, bijna 1 cm groot en licht verheven. Links op de bovenkaak was een soortgelijke afwijking zichtbaar. Het kind kreeg borstvoeding en dronk goed. Hij leek geen last te hebben van de afwijkingen. Gezien het ontbreken van klachten en het onschuldig…

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Walma en Boukes, Schoonhoven.

Drs. F.S. Boukes, huisarts.

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda.

Afd. Kaakchirurgie: drs. D.R. Ramdat Misier, kaakchirurg.

Afd. KNO-heelkunde: drs. C.E. Lopuhaä, kno-arts.

Contact drs. F.S. Boukes (fsboukes@knmg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Froukje S. Boukes ICMJE-formulier
Dinesh R. Ramdat Misier ICMJE-formulier
Christa E. Lopuhaä ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties