Een pasgeborene met een afwijking op de tong en kaak

Wat is de diagnose?
Froukje S. Boukes
Dinesh R. Ramdat Misier
Christa E. Lopuhaä
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5117
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

2 dagen na de à terme geboorte van een gezonde jongen legde de huisarts bij het gezin een kraambezoek aan huis af. De ouders hadden bij de baby een afwijking gezien op de tong en op de bovenkaak en zij waren ongerust. De afwijking op de tong was rechts distaal op de tongrand gelokaliseerd, en was witgeel van kleur, bijna 1 cm groot en licht verheven. Links op de bovenkaak was een soortgelijke afwijking zichtbaar. Het kind kreeg borstvoeding en dronk goed. Hij leek geen last te hebben van de afwijkingen. Gezien het ontbreken van klachten en het onschuldig aspect van de aandoening werd een afwachtend beleid gevoerd. Het kind werd 2 weken later op het spreekuur gezien. De afwijkingen waren onveranderd. Op grond van bovenstaande foto’s stelde de kaakchirurg uiteindelijk de diagnose: ‘congenitale epulis’ oftewel ‘tumor van Neumann’. Dit is een zeldzame aandoening die in 1871 voor het eerst werd beschreven en ook bekend staat als ‘granular cell tumor of the newborn’. Histologisch zijn er verwantschappen met de ‘gingival granular cell tumors’. De congenitale epulis kan bij jongens en meisjes voorkomen. Bij meisjes is de afwijking het meest beschreven en een lokalisatie in de bovenkaak komt dan het meeste voor. De grootte varieert van enkele mm tot wel 9 cm. Een lokalisatie op kaak én tong is in de literatuur slechts 5 maal beschreven. Indien er geen problemen zijn met drinken of anderszins is een expectatief beleid aangewezen. Spontane regressie is te verwachten.

Figuur 1

Diagnose

Congenitale epulis.

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Walma en Boukes, Schoonhoven.

Drs. F.S. Boukes, huisarts.

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda.

Afd. Kaakchirurgie: drs. D.R. Ramdat Misier, kaakchirurg.

Afd. KNO-heelkunde: drs. C.E. Lopuhaä, kno-arts.

Contact drs. F.S. Boukes (fsboukes@knmg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Froukje S. Boukes ICMJE-formulier
Dinesh R. Ramdat Misier ICMJE-formulier
Christa E. Lopuhaä ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties