Een groot offer gevraagd van de ouders

Een overleden kind als orgaandonor

Opinie
Edmond H.H.M. Rings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5786
Abstract

Een zeer groot offer, dat is wat kinderartsen vragen als zij ouders benaderen om de organen van hun zojuist overleden kind te doneren. Het betreft immers een wilsonbekwaam individu: hun kind. En hoewel donatie een humaan gebaar is waar ook troost uit te putten is, is de emotionele druk om toestemming te geven groot. Ouders weten immers dat de organen wellicht nodig zijn voor een ander kind dat terminaal ziek is. Het is de vraag of dit offer wel gevraagd kan worden tegen de achtergrond van het huidige overheidsbeleid ten aanzien van orgaandonatie.

Sterven op een wachtlijst

Orgaantransplantatie is vaak dé succesvolle behandeling voor nier-, hart-, lever-, alvleesklier-, long-, of darmfalen in een eindstadium. Zeker ook voor kinderen. Deze vorm van geneeskunde heeft vele goede levensjaren geboekt voor duizenden mensen. In Nederland bestaat er voor nagenoeg ieder transplantatieorgaan sinds jaar en dag een wachtlijst. Het is een maatschappelijk probleem dat…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Kindergeneeskunde, Groningen.

Contact Prof.dr. E.H.H.M. Rings, kinderarts-MDL (e.h.h.m.rings@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 november 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Edmond H.H.M. Rings ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties